";
Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Korso Gym Oy, Y-tunnus 2108215-6, Maakotkantie 6, 01450 Vantaa. Sähköposti asiakaspalvelu@korsogym.fi . Vastuuhenkilö toimitusjohtaja Petri Jousa, puhelin 010 440 11 40.

2. Rekisteriasiat
Asiakaspalvelumme vastaa viimeistään neljän (4) arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin. Tiedustelut tulee tehdä sähköpostilla asiakkaan asiakkaan antamasta sähköpostista joka on tallennettu rekisteriin tai henkilökohtaisesti asiakaspalvelussamme henkilöllisyyden todistaen.

3. Rekisterin nimi
Korso Gym Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen (mm. liikuntatuntien ilmoittautumisjärjestelmä ja verkkokauppa), asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, rekisterinpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

 • Asiakasnumero tai muu tunniste
 • Asiakasryhmä (esim. yksityishenkilö/yritys jne.)
 • Nimitiedot
 • Kotiosoite tai muu annettu osoitetieto
 • Matka- ja/tai muu puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite (keskeinen avaintieto)
 • Syntymäaika ilman henkilötunnusta (ei loppuosaa)
 • Sukupuoli (Nainen/Mies/Tyhjä/Muu)
 • Kielivalinta (Suomi/Englanti/Muu/Tuntematon)
 • Organisaatio ja asema
 • Organisaation osoite- ja muut yhteystiedot
 • Yhteysloki
 • Asiakkaan ostohistoria
 • Asiakkaan palveluiden käyttöhistoria

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internet-lähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Pääsääntöisesti osoitelähteet on eritelty mikäli ne ovat muita kuin ensiksimainittuja.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, lukuunottamatta kohdassa 4. mainittuja, rekisterinpitäjän omia, ilmoitettuja käyttötarkoituksia varten (esim. osoitetiedot omaa markkinoinnin tuotantoa ja/tai postitusta varten), paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Rekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Tietojen poistaminen
Tietoja voidaan poistaa Asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee on suojattu salasanoilla, palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

10. Kielto-oikeus
Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten lähettämällä pyynnön sähköpostilla asiakaspalveluumme.

Tämä Henkilötietolain (523/99) 2 Luvun10 §:n mukainen rekisteriseloste perustuu tietosisältöön sivulla: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990523