Avainkorttisopimuksen ehdot

Avainkorttisopimuksen ehdot

Voimassa 18.8.2007 alkaen. Tarkastettu pienin täsmennyksin 1.1.2017.

Nämä sopimusehdot on osa Korso Gym Oy:n ja sopimuksen allekirjoittaneen/hyväksyneen asiakkaan Avainkorttisopimusta.

  1. Avainkortti on henkilökohtainen eikä sitä saa luovuttaa toiselle henkilölle.
  2. Kortin kadotessa siitä tulee välittömästi ilmoittaa Korso Gym Oy:lle. Asiakas vastaa kortin käytöstä kunnes siitä on ilmoitettu puhelimitse, tekstiviestillä tai sähköpostitse Korso Gym Oy:lle ja ilmoitus on asikaspalvelusta rekisteröity/vahvistettu.
  3. Yli viikon (7 päivää) kestävältä sairausajalta, josta esitetään lääkärintodistus, kuntokeskus hyvittää käyttämättömän kuntosaliajan tai muut hankitut palvelut. Hyvitys tapahtuu vastaavalla määrällä palveluita sairausajan päättymisestä alkaen.
  4. Kortin väärinkäytöstä Korso Gym Oy voi purkaa tämän sopimuksen, jolloin asiakkaan sopimusoikeudet päättyvät heti. Käyttämättömiä palveluita ei tällöin hyvitetä.
  5. Asiakas on tietoinen että Korso Gym Oy noudattaa puhtaan liikunnan ja urheilun kuntokeskuksen periaatteita. Käyttäessään kuntokeskuksen palveluita asiakkaan katsotaan hyväksyvän nämä periaatteet. (Lisätietoja henkilökunnalta ja osoitteesta http://dopinglinkki.fi/puhtaan-liikunnan-puolesta/puhtaan-liikunnan-puolesta-kuntokeskukset)
  6. Asiakas sitoutuu noudattamaan kuntokeskuksen palveluita käyttäessään erityistä varovaisuutta. Vastuu vahingoista, jotka asiakas aiheutetaan itselle tai kolmannelle osapuolelle ovat asiakkaan vastuulla.
  7. Näihin sopimusehtoihin tehtävistä muutoksista tiedotetaan asiakkaalle ja muutokset tulevat voimaan kolmen kuukauden kuluttua tiedottamisesta. Mikäli asiakas ilmoittaa, ettei hyväksy muutettuja tai täydennettyjä sopimusehtoja, katsotaan sopimus irtisanotuksi yhden kuukauden kuluttua asiakkaan ilmoituksesta. Tällöin asiakkaalle ei hyvitetä käyttämättömiä palveluita, mutta käyttöoikeus jatkuu hankittujen palveluiden voimassaolon ajan aiemmin hyväksytyillä säännöillä. Tämä aikana uusien palveluiden hankkiminen on mahdollista vain hyväksymällä voimassaolevat sopimusehdot.